ERP  и APS - Детайлно планиране

 

Детайлно планиране в abas  ERP осигурява най-съвременни инструменти за управление и поддържане на вашия производствен график. Детайлното планиране отчита, наличието на ресурси и ограниченията на склада за да се визуализират постижими графици, и функционира като инструмент за вземане на решения. Налична е допълнителна функционалност , която оптимизира производствения график и инвентара, за да се увеличи нивото на обслужване и да намали разходите. Нашата система е предназначена за увеличаване производството, планиране и график, намаляване на цикъла на планиране, осигурява визуално управление на производствения график, намаляване на толеранс от време за изпълнение, и помага намаляването инвентара.

 

Подробната etagis система за планиране - APS Viewer интегрирана в abas ERP предлага голямо разнообразие за визуализация и анализ на възможностите. Няколко различни данни се визуализират за планиране и анализ. Примери за важни процеси за планиране, се показват като графики и може да се редактират контекстуално. Включват клиентските поръчки за продажба, поръчки за покупка, предложения за производствени поръчки, служебни карти и възлагането на подизпълнители. Използват се данните, предоставени от ERP системата . Допълнителните разширения предоставят допълнителни функции за планиране, симулация и оптимизация, което позволява на потребителите да планират срещу ограничен капацитет.