ERP и DMS - Архив и управление на документи

 

abas ERP предлага допълнителна интеграция по желание на системата за управление на документите. Тя архивира, управлява и организира всички хартиени документи и документи издадени от abas Business Suite, Office документи, имейли и друга  фирмена информация.

 

Преглед на функциите на DMS

 • Автоматично архивиране на доументите чрез abas Business Suite.

 • Директно търсене в DMS през abas Business Suite.

 • Архивиране на всички хартиени документи посредством сканиране

 • Архивиране на всички електронно създадени документи (MS Word, MS Excel, OpenOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc, PDF, JPG, CAD и т.н.).

 • Потребителят управлява правата за достъп до архивираните документи и приложенията.

 • Вече записани индексни данни се приемат от външни приложения, за да се оптимизира процеса на архивиране.

 • Главни файлове, получени от външни приложения се използват за по-бързо индексиране.

 • Архивиране на входящи/изходящи имейли.

 • Трансфер на данни към оптичен носител.

 • Документи (или само индивидуални страници) могат да бъдат изпратени като приложение към имейл

 • Функция за забележка в документите при търсене или архивиране

 • актуализиране, коригиране или изтриване на индексни данни.

 • Извикване на външни приложения, като например ERP от списък.

 • Търсене в документи на цял текст.

 • Независима употреба на DMS.

 • DMS софтуерът може също да бъде използван на работни станции, които нямат лиценз за abas Business Suite.

 • Употреба на DMS във връзка с решението за електронен бизнес abas eB.

 • ...