ERP система за търговия и дистрибуция

abas Business Suite за търговски компании е ERP софтуер за малки и средни компании, занимаващи се с търговия,дистрибуция и сервизна дейниост. Системата за планирането на материалните изисквания (MRP) е включена във всички бизнес процеси, като покупки, продажби, склад / логистика, финансово счетоводство, отчитане на разходите и дълготрайни активи. Стандартната система може лесно и гъвкаво да бъде разширена, така че да съответства на вашите специфични изисквания.

аbas Business Suite е подходящ за следните търговски предприятия:


 • Счетоводни услуги

 • Рекламни агенции

 • Издателска дейност

 • Търговия с медицинско оборудване

 • Търговия с петролни продукти

 • Търговия със строителни материали

 • Търговия с инструменти

 • Търговия с електронни компоненти

 • Търговия със специални изделия

 • Транспорт и транспортни услуги

 • Почистващи услуги

 • Tелекомуникационни услуги

 • Супермаркети

 • Продажби на едро и дистрибуция

 • Продажби на дребно

 • и д.р.

ЕРП за търговия