ERP система за производство

abas Business Suite (abas ERP) осигурява широк набор от функции за производствени компании - независимо дали е единично производство или серийно производство. Не само компании в областта на дискретното производство, а също както и в преработвателната промишленост, могат да разчитат на abas Software.

 

abas Business Suite за производствени предприятия предлага множество функции за контрол и отчет на производството, на серии, на партиди или индивидуални изисквания, както и покупки и продажби, управление на материалите, планиране на капацитетите и контрол на данните (PPC, PDC), счетоводство, ДА, финанси, калкулация на себестойност, контролинг, отчети, CRM и много други. Чрез тях вашето предприятие повишава качеството на продукцията, намалявате разходите, подобрявате проследимостта на продукта, управлявате ефективно различните канали за доставка, и повишавате ефективността на предприятието като цяло. ERP системата може лесно и гъвкаво да се адаптира към спецификите на вашето предприятие.

 

аbas Business Suite е подходящ за следните производствени предприятия:


 • Земеделие и животновъдство

 • Хранително-вкусова промишленост

 • Енергийни ресурси и суровини

 • Металургия и металообработване

 • Машиностроене

 • Електорнника

 • Превозни средства и транспортна техника

 • Химия и фармация

 • Каучук и пластмаси

 • Дървообработване и мебелна промишленост

 • Стъкло и строителни материали

 • Измервателна техника

 • Телекомуникационна индустрия

 • Производство на хартия и картон

 • Кожарска и обувна промишленост

 • Текстил и облекло

 • Бижутерия

 • Вакумни технологии

 • Оптика

 • и др.

ERP за производство