abas ERP 

Гъвкаво IT решение за малки и средни предприятия

abas ERP е цялостно софтуерно решение, което подпомага оптимизацията на Вашето предприятие. Широк набор от функции е на разположение на компаниите: от покупки и продажби, през управление на материалните запаси, планиране и отчетна производството  до счетоводство,анализите вътрешни  портали и WEB - eBusiness.

Ефикасни ERP решения

ERP система abas business suite

abas ERP е  бизнес софтуер, който оптимизира бизнес процесите в малките и средните производства и компаниите с дейност в сферата на търговията и/или услугите от цял свят. Когато избирате abas ERP, Вие избирате компетентност, последователност и първокласна надеждна технология.

eBusiness

Различни web приложения с abas eB

 

WEB достъп B2B webshop - abas business suite

Когато използвате abas eB, Вие се възползвате от предимствата на гъвкаво решение за eBusiness, подходящо за средни по размер компании. Благодарение на готови web приложения, като например уебшоп или център за услуги,мобилни решения и други можете да реализирате своето решение и да вградите своите собствени идеи.

   
   

 

Допълващи функции

 

Project Managment in ERP abas business suite

Управление на проекти - abas ProjectSuite

DMS in abas business suite

Управление и архив на документи -  DMS

Advanced sheduling in ERP

Детайлно планиране -  APS viwer

Бизнес анализи

Mobile ERP

Мобилен достъп до данните в ERP системата

Business apps in ERP

WEB достъп до данните в ERP системата

 

Редактор на форми

 

Редактор на шаблони за печат

 

Автоматично изпълнение на задачи

 

Импорт експорт на данни в различни формати