Услуги

Опита които сме натрупали през годините, в работата си за водещи български и европейски компании, ни позволява да предложим редица услуги с добавена стойност, като консултиране на тема реинженеринг на бизнес процесите с цел тяхното оптимизиране, анализ на информационната инфраструктура и определяне на оптималния микс от технологии, за да постигнем поставените цели.

 

AБАС Бизнес Сълюшънс България гледа на служителите си като най-ценния си актив и най-големия потенциал за развитие. За краткото време от създаването на фирмата нашият екип се разраства до няколко сертифицирани от ABAS Software AG. специалисти плюс администрация и отдел продажби. Гъвкавостта и опита на нашите екипи са най-добрата гаранция за качеството на предоставените услуги свързани с ERP системата.