Актуализации на Вашата ERP система

 

Използвайте разнообразните нововъведения и разширения, които се прибавят ежегодно към abas ERP за повишаване успеха на Вашата компания. При редовното прилагане на актуализациите, Вие незабавно започвате да се възползвате от най-актуалните технологии. По този начин ефикасността и продуктивността на предприятието Ви непрекъснато ще се подобряват.

 

За да гарантира, че ще можете да разчитате на надежден бизнес софтуер и в бъдеще, abas Software AG и неговите партньори следват непрекъсната стратегия по отношение на актуализациите.

 Всяка година се предлага нова версия на abas ERP. По този начин стандартният софтуер постояно се обогатява с нови функции и технологии, а потребителите на abas ERP винаги разполагат с най-актуалното.
 

 

 

 

Сигурност на дългосрочните инвестиции.

Сигурност за Вашата компания в бъдеще

Както  новите функционалности така и нови технологии стават част от стандартния софтуер. По този начин ERP решението става по стойностно за компанията Ви година след година и всичко това без времеемки действия за миграция на данните.

 

 

 

 

 

 

С всяка нова версия, се подновява около една трета от програмния код, поради което abas ERP представлява един технически актуален продукт, зад който се крие дългогодишен опит и ноу-хау.

 

Софтуерната архитектура на abas ERP позволява лесно добавяне на актуализации. От особено значение е, че след актуализация характерните за компанията настройки и модификации остават непокътнати, а индивидуалните функции продължават да са на разположение.