Браншови решения

Основно място при внедряването на abas ERP е съобразяването със спецификите на бизнес процесите във Вашата компания, тяхното подобрение и контролът върху качеството. Ние вярваме, че внедряването на една ERP система не е самоцелно, а е подчинено на задачата, да оптимизира реалните бизнес процеси и да отговори на реалните нужди на компанията. Голямо внимание отделяме на целите, които си е поставила фирмата, както и на хората, работещи в нея, които ще използват ежедневно новата система.

 

abas ERP система e подходяща както за търговски, така и за производствени компании, без значение в кой сектор работят. Може да се използва от 4 до повече от 500 паралелни потребители.